Pochodzę z Wileńszczyzny. W 1945-tym roku, jako repatriant, zamieszkałem z rodziną w woj. poznańskim. Tam ukończyłem szkołę średnią. Studia inżynierskie, matematyczne i ekonomiczne odbyłem we Wrocławiu i w Krakowie. Wtedy ożeniłem się, mam dwoje dorosłych już dzieci i kilkoro wnuków. W 1981-szym roku, krótko przed ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego, wyjechałem wraz z najbliższą rodziną do USA i pozostałem tu na stałe.

Witrynę tę wykorzystuję z myślą o zaprezentowaniu książki “Moja droga ku Jaźni”. Można ją przeczytać lub ściągnąć STĄD (Download). Pozostałe części witryny ukazują głównie różne etapy dochodzenia do treści tej książki.

Czytaj więcej o mnie - W poszukiwaniu Jaźnii