Z dalszej treści przekazów wynika, że opór będzie skierowany przeciwko osłabieniu motywacji egotycz- nej, które (osłabienie) nie dopuszcza do manipulacji gatunkiem przez przedstawicieli władz. Władze powinne służyć gatunkowi, a nie manipulować nim według własnych potrzeb. Mogą więc być próby przemocy fizycz- nej, bądź opór bazujący na obronie dogmatów religijnych. Nowym obszarem oporu może być inteligencja maszyn. Chyba chodzi o kontrolę tempa rozwoju maszyn elektronicznych, który (rozwój) może okazać się szybszy od etycznego rozwoju umysłu. Być może, że w grę wchodzi też wszczepianie implantów do mózgu ludzkiego.

W efekcie, po przekroczeniu Wielkiego Portalu, nastąpi zaakceptowanie wiedzy przez religie. Rozwinie się także intuicja jako kolejna władza umysłu i zostanie utorowana droga rozwoju gatunku we współpracy ze społecznością pozaziemską. Zmiany te mają zachodzić w czasie szeregu najbliższych pokoleń.

* * *

Teraz, po dokładniejszym zapoznaniu się z materiałami Stwórców Skrzydeł, nie odczuwam sprzeciwu do ich treści. Są jednak bardzo rozległe i, moim zdaniem, mogą przekraczać zdolność do ogarnięcia ich przez współczesnego człowieka. Na przykład nie odczuwam potrzeby pojmowania Siedmiu Wszechświatów („chwilowo” dla mnie wystarcza Jeden). Oczywiście jest to moje subiektywne odczucie. Natomiast liczne wskazania dotyczące rozwoju samoświadomości, oraz prognoz dla naszej planety, wywołują raczej pozytywny rezonans w strefie intuicji.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83