Struktura Przejawienia

Poza tym Stwórcy Skrzydeł posługują się intelektem idąc do granic, do których może on doprowadzić. To mi odpowiada. Korzystałem z tego. W oparciu o znane mi zjawiska paranormalne, czerpiąc z wiedzy orien- talnej i ezoterycznej, doszedłem do pewnych roboczych aksjomatów, pomocnych w dedukcyjnym uzasad- nieniu doznawanych przeżyć i faktów. Główną przeszkodą dla intelektu są sprzeczności związane z pojęciami czasu i przestrzeni. Ponadto ogranicza nas język. Substancja leksykalna, jak wiadomo, tworzy się w oparciu o doznania zmysłowe, uczucia i rozumowanie, posługując się przy tym logiką formalną. Bywa wieloznaczna. Na przykład słowo „duch” jest używane w tak różnych dziedzinach i znaczeniach, że czasem nasuwa się myśl, aby go w ogóle nie używać. Można jednak podjąć próbę uporządkowania znaczeń.

Otóż odnośnie do wspomnianych aksjomatów: Duch jest najwyższą, niezmienną, niepoznawalną dla intelektu substancją, Absolutem. Duch przejawia się głównie przez Pierwotną Dwójnię. Przejawienie Ducha jest czymś innym niż Duch (tak jak chód zegara jest czymś innym niż zegar), jest Pierwotnym Źródłem, zmiennym i, być może, poznawalnym w procesie ludzkiego rozwoju.

Elementami Pierwotnej Dwójni są: Świadomość Kosmiczna (ŚK) i Pramateria-Energia (PE). Oba te elementy są ze sobą komplementarnie związane, tzn. ŚK nie może istnieć bez PE i odwrotnie, PE nie może istnieć bez ŚK. Oba elementy Pierwotnej Dwójni mają wzajemnie przeciwstawne cechy.

Cechami ŚK są: Inteligencja Źródła, inwencja twórcza (w tym wyobraźnia), niezmienność (istnienie poza czasem), bezprzestrzenność (nie zajmowanie przestrzeni) oraz zdolność do przyjmowania stanu holistycz- nych Monad (Istot, Jaźni). Ten stan przejawia się podczas realizacji komplementarnego związku z PE. Może się kojarzyć z fizyczną cechą lepkości. Monadyczny stan ŚK można by nazwać nieprzeliczalną „quasi-mno- gością”, choć w swej istocie ŚK ma cechę jedności. Wszystkie Monady są jednakowe, mają jednak zdolność do jednoczenia się ze sobą i do podziału (intelekt ma z tym trudności). Holistyczną naturę Monady łatwiej sobie wyobrazić gdy przypomnimy, że nawet mała część fotografii holograficznej zachowuje ten sam obraz co cała fotografia.

Cechy PE są, jak powiedziano, przeciwstawne do cech ŚK. Są nimi: czas i przestrzeń, mnogość, brak inteligencji i inwencji twórczej oraz podatność na oddziaływanie na nią ŚK.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83