1. Dlaczego w interpretacji chrześcijańskiej ukrywa się istnienie rodzeństwa Jezusa pomimo, że wyraźnie mó- wi się o tym w Ewangelii?

  1. Dlaczego na wesele przyjaciół Jezusa w Kanie Galilejs- kiej pofatygowała się przybyć, aż z Nazaretu, Jego mat- ka? Wiadomo jakie były wówczas środki lokomocji, a była przecież już w podeszłym wieku. Przypuszczalnie była jakaś ważniejsza przyczyna jej obecności.

  1. Dlaczego Jezus został ukrzyżowany (po rzymsku), a nie ukamienowany (według obyczaju żydowskiego)?

  1. Dlaczego termin kaźni wyznaczono na piątkowe popo- łudnie, przed szabatem? Przebywał więc na krzyżu tyl- ko około trzech godzin, podczas gdy przeciętny czas umierania w tych warunkach trwał trzy doby.

  1. Dlaczego umożliwiono Jezusowi pomoc w niesieniu krzyża na Golgotę?

  1. Dlaczego żołnierze gasili pragnienie ukrzyżowanemu Jezusowi podając mu ocet? (Łukasz 23/36, BT). Chyba nie mogło to się zdarzyć bez zgody setnika.

  1. Dlaczego, kończąc egzykucję, nie złamano Jezusowi goleni, tak jak pozostałym dwóm skazańcom, lecz przebito Mu pierś?

  1. Dlaczego pierś została zraniona po prawej stronie cia- ła? Wykwalifikowani oprawcy, którzy wiedzieli jak przebijać nadgarstki i stopy aby nie przeciąć arterii, mogli wiedzieć, lub być pouczeni, po której stronie cia- ła jest serce.

  1. Dlaczego Jezus, po zmartwychwstaniu, nie ukazał się publicznie? Przecież to by było niepodważalne potwier- dzenie wiarygodności Jego nauczania.

Takie zestawienia zdarzeń mogą wydawać się dziwne lub ten- dencyjne. Ale niczego jeszcze nie dowodzą. I wtedy otwiera się „okienko” intuicji.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83