Ta pierwsza jest taka jak ją opisałeś - pełna dogmatów, lęku, kontroli hierarchii. Jest skiero- wana do zewnątrz - doświadczenie mistyczne jest tu niemile wi- dziane, albo traktowane co najmniej z dystansem. Religia ezote- ryczna zaś jest skierowana do wewnątrz i ceni właśnie owo doś- wiadczenie duchowe. Każda wielka religia historyczna ma swoją tradycję ezoteryczną - w chrześcijaństwie nieortodoksyjną misty- kę i gnozę, w islamie - sufizm, w judaiźmie - kabałę. Hinduizm i buddyzm stosunkowo najsilniej przechowały doświadczenia ezo- teryczne ludzkości.

Wielkim skarbem są przetrwałe tradycje szamanistyczne w wielu częściach świata. Religia ezoteryczna nie poddaje się zbyt- nio kontroli hierarchii, unika dogmatyzacji. Prawie każdy założy- ciel religii i prorok był jednocześnie ezoterykiem - Jezus, Maho- met czy Budda. Myślę, że w nadchodzących czasach potrzebny będzie powrót do „korzenia ezoterycznego”, do doświadczenia du- chowego indywidualnego, które będzie wykorzystywało zwalniają- cą się energię starych systemów.

4. Tomek

Piszesz: Osobiście przeżyłem dwukrotnie wyzwolenie się od wpływów egregorycznych … nie była to łatwa sprawa.

Sztuką XXI w. jest zwrócić światu wolność - uwolnić go od siebie i żyć w nim. Ciągle się tego uczę.

Odnośnie magii - tak, jeśli chodzi o tworzenie to kluczem mo- że być rezonowanie z „obiektem” do tego stopnia, że możemy go jakby odczuć - stworzyć w sobie. Dlaczgo? Bo na własny świat mamy wpływ, a na świat „poza nami” już raczej nie. Przez „ob- iekt” rozumiem wszystko: przedmiot, sytuację, zdarzenie, istotę, energię.

5. Cinka

Piszesz: C.G. Jung nazywał Jaźń obrazem Boga (a nie Bogiem) w człowieku.

Czytając apokryficzną ewangelię wg Tomasza zatrzymałam się na tym zdaniu: 83. Rzekł Jezus: Obrazy ukazują się człowiekowi, a światłość, która jest w nich, ukryta jest w obrazie Ojca. On uja- wni się, a jej obraz ukryty jest w Jego światłości.

Dlatego, być może to właśnie miał na myśli Jung i powodem nie był potencjalny konflikt z teologią, tylko jego rozpoznanie za- leżności.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83