Rozdział 3

Spotkanie

Spotkanie z o. Czesławem Klimuszką

Zaczęło się od horoskopu, który sporządził mi astrolog Ro- man Szuter. Było to na początku lat siedemdziesiątych. Właśnie wtedy zainteresowałem się wiedzą ezoteryczną. Spotkania z pa- nem Romanem szybko zaowocowały przyjaźnią, bardzo zresztą dla mnie pożyteczną. Człowiek ten wiele mnie nauczył i mogłem korzystać z jego bogatego księgozbioru.

Fot. 1

Nieżyjący już znany astrolog z okresu

międzywojennego, Roman Szuter (przed śmiercią

mieszkał w Świdnicy koło Wrocławia). Proszę zauważyć

jaka jest różnica wyrazu między prawym i lewym okiem.

Podczas jednej z naszych rozmów wspomniałem, że latem 1975 roku chciałbym pojechać na II Światowy Kongres Psycho- troniki do Monte Carlo, lecz niestety, nie mam na to środków ani zgody władz. Wydawało się, że pan Roman nie zainteresował się tą uwagą. Przed moim wyjściem powiedział

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83