procesie rozwojowym część nienadążająca zostaje oddzielona, aby część postępowa mogła nadal rozwijać się. Materia nieożywiona wyło- niła świat roślinny, a sama, w swej przeważającej masie, niejako „stwardniała”. Podobnie ze świata roślinnego wyłonił się świat z- wierzęcy, a następnie pojawił się człowiek. Człowieka czeka z ko- lei dalszy rozwój, do którego nieuchronnie prowadzi globalizacja na naszej planecie, oparta na miłości bliźniego.

Godne uwagi są także dzieła innego, szwajcarskiego ezotery- ka i jasnowidza Josepha Antoniego Schneiderfrankena który, u- żywając swego duchowego imienia Bo-Yin-Ra, wydał ponad 40 książek zawierających jego nauki duchowe.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83