minus 1 grosz). Przecież to jest po prostu kpina z klienta (a może tylko żart?). A jednak, zamiast zniechęcić urażonego klienta - raczej skutecznie zachęca się go w ten sposób do zakupu. Podobnie działa rekla- ma. Zamiast rzetelnie informować - przeważnie kłamie. Tak więc jesteśmy manipulowani. Statystyka dowodzi, że chyba rzeczywi- ście na to zasługujemy.

Wybory w Polsce 2007

Po powrocie z dłuższej podróży niezwłocznie zajrzałem do in- ternetu, a tu w polskiej polityce się narobiło. Ojej, jak narobiło. Nie będę jednak udawał, że już wcześniej nie wiedziałem co się święci. W każdym razie powiedziałem sobie:

  • będę głosował, i to jest dla mnie w tej materii sprawa is- totna,

  • będę głosował na PO i to nie jest sprawa istotna, ale na pewno nie zagłosuję na PiS.

Ktoś może zapytać: Co temu Marianowi odbiło? Niby taki ezo- teryk, a paprze się polityką. I tu odwołam się do mojej Afirmacji Jaźni: Dostrzegam losy bliźnich. Cieszę się ich sukcesami. Poma- gam jeśli trzeba i jeśli mogę, ale nie naruszam ich woli (chyba, że czynią oczywistą krzywdę - podkreślenie dzisiejsze, MW). Pamię- tajmy, że przez jakiś czas będziemy żyć w materii, gdzie życie jest oparte na łańcuchu pokarmowym. I tu nie będzie obojętne co ko- mu kto, itd.

Przypomnijmy sobie że PiS, dwa lata wcześniej, na skutek małej frekwencji wyborczej zdobyła władzę dzięki 12 procentom ludzi uprawnionych do głosowania, w tym przy wydatnym popar- ciu słuchaczy Radia Maryja. Nie chciano podzielić się władzą z Platformą Obywatelską, bo nie można by całkowicie panować nad tzw. resortami siłowymi, niezbędnymi do osiągnięcia władzy autorytatywnej. Swój program oparto populistycznie na ciem-niejszym biegunie słowa „sprawiedliwość”. Aby osiągnąć przewa- gę w sejmie zawarto koalicję z ludźmi o mentalności kryminalnej lub szowinistycznej. W tych warunkach, w połowie kadencji, trze- ba było „zbankrutować” i ogłosić przedterminowe wybory do par- lamentu.

Myślę, że osoby kwestionujące ten pogląd mogą zastanowić się skąd czerpią swoje informacje oprócz źródeł pochodzących z kręgów zbliżonych do Radia Maryja? Czy skonfrontowali je z po- glądami ludzi o tak światłych umysłach jak Jeziorański, Barto- szewski, Brzeziński czy także nasz papież lub

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83